Informace pro členy

Placení členských příspěvků
  • Výše členského příspěvku pro rok 2019 a další činí 600 Kč a příspěvek na daný rok je nutno uhradit nejpozději
  • do konce měsíce října v předcházejícím roce (platí se dopředu).
  • Příspěvek za dílnu na rok 2020 a další činí 4080 Kč/rok. Je možné platit v měsíčních splátkách (340 Kč). Týká se pouze členů, kteří mají přidělenu dílnu k osobnímu využití.
  • Všechny platby provádějte převodem na účet klubu – 202287556/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo své licence. Přehled všech licencí (var. symbolů) k nalezení na stránce Členové. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby („Členství na rok 20.. „, nebo „Dílna“)Včas nezaplacený členský příspěvek znamená zrátu licence SMČR na následující rok.