Informace pro členy

Placení členských příspěvků
  • Výše členského příspěvku pro rok 2019 činí 500 Kč a příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 31.10.2018
  • Příspěvek za dílnu na rok 2018 činí 3000 Kč/rok. Je možné platit v měsíčních splátkách. Týká se pouze členů, kteří mají pronajatou dílnu
  • Všechny platby provádějte převodem na účet klubu – 202287556/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo své licence. Přehled všech licencí (var. symbolů) k nalezení na stránce Členové. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby („Členství na rok 20.. „, nebo „Dílna“)Včas nezaplacený členský příspěvek znamená zrátu licence SMČR na následující rok.