Když jsme v září roku 1976 zakládali při ZO SVAZARMU modelářský kroužek mládeže ve dvou podkrovních místnostech bývalé družiny mládeže, určitě nikdo nevěřil, že by se z této odbornosti stala pro lomnické žáky droga. V této době se do kroužku hlásili žáci, kterým ruční práce, na rozdíl od dnešní generace, přirostly k srdci. Po velkých úspěších ve volných modelech, kdy jsme se stali okresní a někteří i československou elitou, jsme začali v začátcích 80. let stavět i RC modely. Čtyři takové vidíte na snímku starém asi 23 let.

Byl to model ADMIRÁL konstruktéra Radoslava Čížka a postavili jej modeláři (zleva) Slováček, Wolf, Jungmann a Šípek. Na ukázku modelářské činnosti jsme postavili i motorové RC čluny MELODIE a KARINA, které jsme předváděli na lomnickém rybníku. Na snímku je ukazují modeláři Šípek, Machalík, Jungmann a Wolf.

V té době ještě létal se svou ŽLUVOU i p. Slováček.

Automodeláři Veitl otec a syn předváděli špičkové BAVORÁKY, které na motory 2,5 cm3 jezdily pěkně ostře.

Nyní pořádáme ročně kolem 15 soutěží jak volných, tak RC modelů. Nejznámější soutěží je Memoriál Františka Malenického, našeho zakládajícího člena, který zahynul při návratu ze svého rodiště v jižních Čechách, když při vichřici bylo jeho auto zasaženo padajícím stromem.

Kromě soutěží jsme se věnovali i společenským akcím, jako je Velká cena Mělníka, ze které pochází poslední snímek, kde v prodlouženém víkendu a ve stanech prožíváme skvělé, bezstarostné chvíle.

Dále jsou to výstava modelářských produktů Model hobby, většinou koncem září, a vzájemné návštěvy s modeláři ve Schwandorfu v Německu. Konec modelářské sezony slavíme již tradičně velkým mejdanem na konci roku. Létat už chodíme na naše letiště v Lomnici, které vzniklo v roce 2009 za obrovské podpory obce.

Tento domek je naším modelářským klubem. Klubovna v něm je i v dlouhých, chladných večerech teplá a útulná.