Jak budeme létat od 31.12.2020?

Od 31.12.2020 vstupuje v platnost regulační rámec EU pro bezpilotní systémy, kam spadají i modely letadel a drony. Respektive ty, které váží více než 250g. Pokud mají kameru, váží méně než  250g a nejsou deklarované jako hračky do 14 let, spadají sem také. Tímto vzniká od 31.12.2020 všem pilotům těchto zařízení povinnost zaregistrovat se jako pilot bezpilotního systému a složit online test na webových stránkách ÚCL https://dron.caa.cz/ Majitelům modelu také vzniká povinnost Registrace provozovatele bezpilotního systému https://dron.caa.cz/operators Tato registrace s sebou přináší povinnost pojištění. Při registraci je vyžadováno číslo pojistné smlouvy.

A co modeláři registrovaní v SMČR ? Pro ty je dojednáno přechodné opatření platné do 31.12.2020. Ale … toto opatření je platné pouze na území ČR, takže pro modeláře, kteří vyjíždí do zahraničí (EU), platí opět povinnost registrace pilota bezpilotních systému. Pak tu máme jeden sporný bod. ÚCL praví, že:

Uvedené přechodné opatření se nevztahuje na provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček), který není provozem v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů a dále na provoz, který probíhá mimo oblasti provozu spravované kluby a sdruženími leteckých modelářů, např. individuální provoz modelu na vlastním pozemku. Takovýto provoz podléhá společným základním pravidlům, nikoliv postupu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění, a zpravidla bude provozem v podkategorii A3 provozní kategorie „Otevřená“ (OPEN) s podmínkou registrace provozovatele a pilota, případně provozem v provozní kategorii „Specifická“ (SPECIFIC). 

https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/provoz-v-ramci-klubu-a-sdruzeni-leteckych-modelaru/

na webu KLEM SMČR k tomuto můžeme najít toto vyjádření:

Řada členů Svazu modelářů shání všechny dostupné informace o pravidlech a postupech létání, a kromě informací na stránkách Svazu modelářů a Klubu leteckých modelářů, samozřejmě jde přímo ke zdroji na webové stránky https://www.caa.cz/.

Tam mnozí našli informační stránku Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů.
https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/provoz-v-ramci-klubu-a-sdruzeni-leteckych-modelaru/
Stránka je plná informací, ale řadu členů Svazu modelářů „znejistělo“ kurzívou napsané upozornění zcela dole na stránce
Uvedené přechodné opatření se nevztahuje na provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček), který není provozem v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů a dále na provoz, který probíhá mimo oblasti provozu spravované kluby a sdruženími leteckých modelářů, např. individuální provoz modelu na vlastním pozemku. Takovýto provoz podléhá společným základním pravidlům, nikoliv postupu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění, a zpravidla bude provozem v podkategorii A3 provozní kategorie „Otevřená“ (OPEN) s podmínkou registrace provozovatele a pilota, případně provozem v provozní kategorii „Specifická“ (SPECIFIC).

Svaz modelářů jednal s Úřadem pro civilní letectví a může tedy poskytnou výklad, který se vtahuje na provoz modelů v souladu s Deklarací Svazu modelářů.

Jak je to s členstvím Ve Svazu modelářů ČR. Kterýkoliv člen modelářského klubu (který je pobočným spolkem Svazu modelářů) je vždy členem hlavního spolku Svaz modelářů ČR (SMČR). Tedy jednoduše řečeno, kdo má “průkazku”, je přímo členem Svazu modelářů ČR. Ve stanovách je to řečeno jasně: Členem SMČR se mohou stát fyzické osoby na základě písemně podané přihlášky do konkrétního modelářského klubu, čímž vyjádří svůj souhlas se stanovami, směrnicemi SMČR, a zavážou se k jejich dodržování.
Co si představit pod pojmem „provoz v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů“, v kontextu toho, že jste přímo členem Svazu modelářů. Svaz modelářů České republiky je organizace, spolek, která působí na celém území České republiky. Pro člena Svazu modelářů to pro provoz modelů (nebo po novu bezpilotních systémů) neznamená, že jde o provoz pouze na modelářském letišti klubu pobočného spolku Svazu modelářů, ani nemusí být pilot pod přímým dohledem předsedy pobočného spolku nebo instruktora. Princip je takový, že pilot/člen Svazu modelářů létá vždy podle dohodnutých podmínek.

Pro členy Svazu modelářů platí letové podmínky, které jsou v souladu s Deklarací, tedy možnost létat s modely na celém území České republiky s omezeními dle znění Doplňku X platného ke dni podpisu deklarace (tj. nyní platné znění). Člen Svazu modelářů může létat například na vlastní louce s modelem označeným provozním číslem CZEt7slfy2nqzwrj a Sportovní licencí Svazu modelářů ČR (CZE 123-456) nebo dle Označování modelů.
Člen Svazu modelářů, pilot modelu je vždy povinen zkontrolovat, jaké letové podmínky jsou aktuálně v konkrétním místě. Ideálně pomocí https://aisview.rlp.cz/. Stále také připomínáme povinnost bezpečného provedení letu a vyhýbání se veškerému okolnímu letovému provozu.

https://svazmodelaru.cz/klem/2020/12/24/informace-o-provozu-modelu-clenu-svazu-modelaru/

Zjednodušeně řečeno, dle ÚCL mohou organizovaní modeláři bez registrace létat jen na modelářských letištích, dle SMČR kdekoliv. Další nejasnost je zda se musí klub či jeho členové registrovat jako provozovatelé bezpilotních systémů,. jak uvádí web ÚCL:

I v rámci této výjimky je  ovšem k 31. 12. 2020 pro kluby a sdružení leteckých modelářů zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel

Dle informací SMČR opět stačí, že je registrován SMČR a všichni registrovaní piloti by měli všechny své modely označit registrací CZEt7slfy2nqzwrj   a  číslem licence:
https://svazmodelaru.cz/klem/2020/12/04/svaz-modelaru-id/
https://svazmodelaru.cz/klem/oznacovani-modelu/

A ještě jedna poznámka závěrem. Pokud létáte s drony s kamerou (Dji atd.), či FPV, tak se na vás výjimka pro členy SMČR také nevztahuje a opět je potřebná registrace a test. Není lepší obětovat 30 minut a testem projít ? Není to tak hrozné 🙂 A na novoročním létání už budeme kontrolovat označení modelů štítky 🙂 😉